Convocatoria

Convocatoria de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética para o exercicio 2011

A convocatoria ten por obxecto regular a concesión de subvencións ás seguintes actuacións e proxectos de aforro e eficiencia enerxética:

 

1. Industria

Auditorías enerxéticas a industrias (AEI)

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en industrias (PEI)

2. Transporte

Estudos integrais de mobilidade urbana sustentable

Estudos de viabilidade de actuacións de mobilidade urbana sustentable (VPM)

Plans de transporte para empresas (EPT)

Xestión de frotas de transporte por estrada (XFT)

3. Edificación

Rehabilitación da envolvente térmica dos edificios existentes (ENV)

Mellora da eficiencia enerxética de instalacións térmicas nos edificios
existentes (TER)

Construción de novos edificios con alta cualificación enerxética (CNE)

Auditorías enerxéticas nos edificios do sector residencial e servizos (AES)

4. Servizos públicos

Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes
(ILE/SEM)

Auditorías enerxéticas a instalacións de iluminación pública (AEP)

Proxectos iluminación pública (PAP)

5. Transformación enerxía

Auditorías enerxéticas en coxeracións (AEC)

Estudos de viabilidade para coxeracións (EVC)

6. Agricultura

Auditorías enerxéticas e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector pesqueiro (PES)

Auditorías enerxéticas e proxectos de mellora de eficiencia enerxética no sector agrario (AGR)

Fase: 
Cerrada
Fecha de publicación: 
14/09/2011
Fecha de cierre: 
15 de setembro de 2011
Fecha fin: 
15/11/2011
Presupuesto: 
6156796,67

AdjuntoTamaño
AnuncioO3G1-070911-6062_gl.pdf2.37 MB
Hola, ER-
INNOVA
Inicio de sesión