Convocatoria

FCH-JU-2011-1 (JTI de Hidróxeno e Pilas de Combustible (JTI FCH) )

A JTI de Hidróxeno e Pilas de Combustible (JTI FCH) é una alianza público-privada coa Comisión Europea para xestionar a investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración en Hidróxeno e Pilas de Combustible nos vindeiros 10 anos (contando co financiamento do FP7 ata o 2013).

A Comisión Europea asignou á JTI FCH a totalidade do orzamento do FP7 destinado a este ámbito, a traveso de fondos da DG RTD e DG TREN de diferentes Temas (enerxía, transporte, medioambiente e nanotecnoloxía) que ascende a 470 M€.

Destes 470 M€, 450 M€ serán para o financiamento de proxectos e 20 M€ serán para xestionar administrativamente a JTI FCH. Así mesmo o sector privado deberá complementar o financiamento tanto dos proxectos (450M€ en especie) como do ámbito administrativo da JTI FHC (20 M€).

A convocatoria de 2011 abre topics nas seguintes áreas:

-Area SP1-JTI-FCH.1: Transportation & Refuelling Infrastructure
-Area SP1-JTI-FCH.2: Hydrogen Production & Distribution
-Area SP1-JTI-FCH.3: Stationary Power Generation & CHP
-Area SP1-JTI-FCH.4: Early Markets
-Area SP1-JTI-FCH.5: Cross-cutting Issues
 

Fase: 
Cerrada
Fecha de publicación: 
03/05/2011
Fecha fin: 
18/08/2011
Presupuesto: 
109.000.000€

Hola, ER-
INNOVA
Inicio de sesión